Thursday, March 3, 2011

Ours by choice

                                                        
      Istorija usvojenog deteta

Jednom su postojale dve žene
Nisu se poznavale
Jedne se ne sećam
Drugu zovem mama
Dva života su me formirala u ličnost
Jedan je postao moja zvezda vodilja
Drugi je postao moje sunce
Prvi mi je dao život
Drugi me je naučio da ga živim
Prvi mi je dao želju i ljubav
A drugi je bio tu da voli
Jedan mi je dao nacionalnost
Drugi mi je dao ime
Jedan mi je dao preduslove
Drugi mi je dao cilj
Jedan mi je dao jaka osećanja
Drugi se brinuo o mojim osećanjima
Jedan je video moj prvi mili osmeh
Jedan drugi mi je brisao suze
Jedan me je napustio
- to je sve što je mogla da uradi
Drugi je molio za detetom
I bog me je doveo pravo do tebe
I sada se pitam kao uvek tokom godina
Nasleđe ili milje - čega sam proizvod
Moj prijatelju, ni od jednog
To su samo dve vrste ljubavi.
                                                   
                                                                       ( from Ours by choice by Nina Mehta )


No comments:

Post a Comment