Saturday, February 4, 2012

Odakle nam dolazi VODITELJ SLUČAJA?

Vođenje slučaja predstavlja NOV način organizacije pružanja socijalnih usluga. Razvoj vođenja slučaja se u proteklih deset godina odvijao širom sveta. Nastalo je u SAD-u, gde je i redefinisano i prošireno. Vođenje slučaja je nastalo iz pružanja usluga za mentalno obolele osobe tokom 70-ih u Americi i vremenom se proširilo na mnoge druge grupe korisnika. Postoji više različitih definicija vođenja slučaja, ali se vremenom izdvojila jedna koja vidi vođenje slučaja kao proces koji se sastoji od pet glavnih faza. U ovom kružnom procesu prva faza je procenjivanje  potreba korisnika. U drugoj fazi voditelj slučaja sa korisnikom planira i formira paket usluga” (iz palete dostupnih) i u trećoj fazi ga sprovodi. Četvrta faza predstavlja praćenje integrisanja usluge, tj. regularnu proveru funkcionisanja paketa. Na kraju, u petoj fazi, voditelj slučaja ocenjuje  da li je ishod primenjenog paketa odgovarajući za korisnika. Uvođenje vođenja slučaja je bilo kontroverzno i otežano, naročito u vezi sa njegovim uticajem  na socijalni rad. Da li je ovo moglo biti izbegnuto? Da li se mogu izvući neke pouke iz tog iskustva koje bi se mogle primeniti u nekim drugim slučajevima?
 Do sledećeg posta,
J. N.

Thursday, February 2, 2012

Predlog Zakona o prebivalištu i boravištu

Nakon dužeg perioda vratih se blogovanju. Odsustvo je bilo opravdano...itekako!
No, ono što nije opravdano jesu nove reforme koje se tiču socijalne zaštite, zbog kojih se većina zaposlenih već sada "hvata za glavu"! Tiču se predloga Zakona o prebivalištu i boravištu, koji ako "san postane java" donosi mnoge dodatne probleme zaposlenima u Centru za socijalni rad. Za neupućene, predviđeno je da sva lica bez adrese ubuduće imaju prebivalište na adresi centara za socijalni rad. Ali, ne  radi se o licima koja su pod starateljstvom centara. Radi se o svim licima bez dokumenata i bez adrese. 
Uzročnik eventualnih promena bio je beograđanin Slobodan Jovanović, koji je nekoliko dana štrajkovao glađu, pa se Zaštitnik građana Saša Janković smislio rešenja ovog problema. Navodi da bi građani bez stalne adrese, na ovaj način, mogli da dobiju lične karte i druge dokumente, bez kojih su uskraćeni za mnoga prava. Povodom ovoga, održan je i sastanak sa Zaštitnikom građana 04.11.2011. 


Ko će sve JOŠ zakucati na vrata centra...ostaje da vidimo!