Wednesday, April 6, 2011

Novi Zakon o socijalnoj zaštiti!!!

 31.03.2011. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, koji će omogućiti novčanu pomoć za veći broj socijalno ugroženih građana, a najugroženijima i veće iznose socijalnih davanja.
  •  Broj korisnika socijalne pomoći, kako je ranije najavio resorni ministar Rasim Ljajić, biće povećan za najmanje 80.000 korisnika, a zbog povećanih iznosa i broja korisnika izdvajanja iz budžeta biće veća za oko 70 odsto.
  • Zakon o socijalnoj zaštiti uvodi nove grupe korisnika koje su u praksi socijalne zaštite do sada bile nedovoljno prepoznate, kao što su žrtve nasilja u porodici, zlostavljanja, zanemarivanja i samozanemarivanja, trgovine ljudima.
  •  Takođe, predviđa i povećanje broja korisnika socijalne pomoći, veće novčane iznose za najsiromašnije, višečlana domaćinstva i razvoj usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.
  • Predviđeno je i da ustanove socijalne zaštite mogu otvoriti i privatna lica, ali uz prethodno licenciranje i redovnu kontrolu kvaliteta usluga.
  • Zakon predviđa i dalji razvoj i podsticaj hraniteljstva, kako bi što veći broj dece bez roditeljskog staranja napustio institucije. 

        Tekst predloga Zakona o socijalnoj zaštiti možete pogledati OVDE
J.J. 

No comments:

Post a Comment